Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Etický kódex

Tento etický kódex predstavuje spoločenské pravidla, štandardy a postupy, ktoré umožňujú efektívne fungovanie celej realitnej kancelárie na území celého Slovenska. Etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú fungovanie celej realitnej kancelárie tak, aby boli klientom poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby.

Reality & Partners, s.r.o. reality vždy poskytuje svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi, tak aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú a nemajetkovú ujmu.

Reality & Partners, s.r.o. nesmie ponúkať nehnuteľnosti k predaju alebo k prenájmu bez súhlasu priamych vlastníkov týchto nehnuteľnosti.

Za účelom korektnosti a serióznosti pri stanovení kúpnej ceny a provízie Reality & Partners, s.r.o. za predávanú nehnuteľnosť a za účelom ochrany práv zúčastnených strán realitného obchodu a z dôvodu právnej istoty zúčastnených strán, uzatvára realitná kancelária vždy pred uskutočnením realitného obchodu so svojimi klientmi písomnú zmluvu, aby vzhľadom na serióznosť a v súlade oboch vzájomných práv a povinností súvisiacich s realitným obchodom nebolo žiadnych pochybností.

Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností Reality & Partners, s.r.o. vždy rešpektuje vzájomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti o splatení provízie realitnej kancelárie.

Reality & Partners, s.r.o. zastupuje vždy záujmy všetkých svojich klientov a rovnako spravodlivo sa správa ku všetkým účastníkom realitného obchodu.

Reality & Partners, s.r.o. nikdy nezneužíva svoje postavenia v neprospech klienta.

Reality & Partners, s.r.o. pri prezentácií svojich ponúkaných nehnuteľnosti nikdy nezavádza svojich klientov, informácie o nehnuteľnostiach uvádza pravdivé a úplné.

Reality & Partners, s.r.o. reality vždy uvádza ceny aj s províziou realitnej kancelárie a zaväzuje sa vždy uvádzať pravdivé údaje o cene ponúkaných nehnuteľností.

Reality & Partners, s.r.o. prijíma od záujemcov o kúpu – prenájom nehnuteľnosti rezervačné zálohy na svoj firemný účet a nikdy až do skončenia realitného obchodu nepoužije peniaze svojich klientov pre potreby realitnej kancelárie.

Reality & Partners, s.r.o. preberá od svojich klientov len peniaze za rezervovanie nehnuteľnosti, alebo sprostredkovanie prenájmu. Zvyšné peniaze si kupujúci a predávajúci vzájomne prevedú z účtu na účet alebo v hotovosti. Žiaden z maklérov Reality & Partners, s.r.o. nesmie prevziať peniaze za predaj nehnuteľnosti na žiadny účet ani v hotovosti.

Reality & Partners, s.r.o. a jej makléri a zamestnanci, sa zaväzujú pri vykonávaní realitnej činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musia rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmú prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získali od svojich klientov v minulých, v súčasných, alebo možných obchodoch. V žiadnom prípade nesmú používať takúto informáciu voči tretím osobám bez ich výslovného splnomocnenia.

Reality & Partners, s.r.o. a zamestnanci realitnej kancelárie pri komunikácii s klientmi vystupujú vždy slušne a zachovávajú si jasné vzťahy. Nesmú sa znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmú sa prezentovať ako súkromná osoba.

Reality & Partners, s.r.o. a zamestnanci realitnej kancelárie sa zaväzujú starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami.

V konaní pred úradmi sú makléri a zamestnanci Reality & Partners, s.r.o. povinní zachovávať slušnosť, korektnosť a svojím vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňujú.

Reality & Partners, s.r.o. nesmú bez súhlasu klienta zverejniť či poskytnúť akékoľvek osobné dôverné a bežne nedostupné informácie o svojich klientoch tretej osobe.

Reality & Partners, s.r.o. priebežne školí svojich realitných maklérov a zamestnancov svojim firemným školiacim programom tak, aby bola neustále zvyšovaná ich odborná kvalifikácia pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

Reklamačný poriadok v prípade nespokojnosti s našími službami na tejto stránke.